Grondwaterkwaliteit

Is het grondwater van goede kwaliteit?

Je gebruikt al jaren grondwater om de moestuin te sproeien, of de dieren rond het huis krijgen grondwater te drinken. Dan kan het interessant zijn om een idee te hebben van de grondwaterkwaliteit.

Zeker indien je in de buurt (stroomafwaarts) woont van potentieel vervuilende industrie woont, maar ook indien je put hoort bij een boerderij (vroeger of nu) met mestvaalt, indien je put niet erg diep is (<5m) of wanneer in de omgeving regelmatig wordt bemest of besproeid met chemicaliën, kan het nuttig zijn om te weten of het wel geschikt is om te gebruiken in de moestuin of als drinkwater (mens en dier).

Staalname en terreinmetingen

Vóór staalname wordt het grondwater gedurende een zekere tijd voorgepompt. Dit is nodig om het grondwater te verversen, zeker indien niet regelmatig wordt gepompt of wanneer een gegalvaniseerd drukvat aanwezig is: je wil immers een analyse van het 'echte' grondwater, en niet het stagnerend water in de put of in een drukvat (vb. Storck pomp).

Reeds tijdens dit voorpompen, maar zeker vlak voor de staalname, worden pH (zuurtegraad), Ec (geleidbaarheid) en temperatuur gemeten en opgevolgd. Pas wanneer deze parameters constant zijn, kan een staal genomen worden. Afhankelijk van de gewenste analyse (metalen, oplosmiddelen, minerale olie, ...) wordt het grondwater eventueel na

filtering (analyse op metalen) opgevangen in een daarvoor klaargemaakt recipiënt. Het staal wordt gekoeld voor transport naar het analyselabo.

Analyse

Voor analyse wordt een beroep gedaan op een daarvoor erkend labo. Normaal duurt het ca. 5 werkdagen voor de resultaten ter beschikking zijn.

Terreinwerk gebeurt volgens de codes van goede praktijk en eventuele analyses worden uitgevoerd door erkende labo's. Op die manier zijn de resultaten van een verkennend onderzoek achteraf -desgewenst- ook altijd bruikbaar in het kader van een officiële rapportage (vb. oriënterend, schadegeval, grondverzet).

ACC Geology kan u hiermee wellicht ook verder helpen. Aarzel niet contact te nemen.